Ouderraad

Het bestuur van deze ouderraad komt om de zes weken samen met een aantal ouders en leerkrachten van de school in GC De Zandloper. Daar worden de activiteiten die gepland zijn besproken. Met de opbrengst van deze activiteiten wordt de school gesteund met extra middelen, maar ook worden er buitenschoolse activiteiten gefinancieerd en wordt er didactisch materiaal en spelmateriaal mee aangekocht.

Binnen de ouderraad zijn er verschillende werkgroepen die activiteiten organiseren. De ouderraad staat steeds open voor nieuwe ideeën en initiatieven, dus kom zeker eens kennismaken.

Indien je niet aanwezig kan zijn op de ouderraad, kan je je ook steeds opgeven als "helpende hand". We kunnen altijd hulp gebruiken bij de volgende activiteiten : februari - maart : wafelverkoop

                                    16 maart : schoolfuif

                                    26 mei : schoolfeest

                                    28 juni : picknick einde schooljaar

 


 verslagen ouderraad van dit schooljaar : september, november 2018.  Januari, maart, mei 2019



 Ouderraad

Vergaderingen

ouderraad voor 2019

Deze vergaderingen gaan door in GC De Zandloper, Wemmel

 

 06 juni 2019 : donderdag om 20u

 

   Carmen Claes

   Annick Verdegem

   Olivia De Deken

 

    ouderraad@materdeiwemmel.be