Inschrijvingen

  Aanmeldingen schooljaar 2023/2024

De aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024 beginnen op dinsdag 28 februari 2023. 


In deze maand gebeuren de aanmeldingen voor de voorrangsgroep ( = broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn en kinderen van personeelsleden ) tegelijkertijd met de nieuwe groep ouders van kinderen geboren in 2021 maar die nog geen kinderen op onze school hebben die ingeschreven zijn.

Deze aanmeldingsperiode loopt tot en met dinsdag 21 maart 2023.


Het ticket om in te schrijven ontvangen jullie op 21 april 2023. Hiermee kom je op onze school inschrijven tussen 24 april en 15 mei 2023.

De vrije inschrijvingen in de school starten op dinsdag 23 mei 2023.


Het aantal vrije plaatsen in totaal, met inbegrip van de plaatsen voor de voorrangsgroep, is 24 voor het geboortejaar 2021.

Voor de andere geboortejaren zijn er geen vrije plaatsen beschikbaar.


Bij vragen of om een afspraak te maken om de school/peuterklas te bezoeken : gelieve contact op te nemen met de directie : Stefaan Verhas

02/4613756 of mail naar directie @ materdeiwemmel .be

HOE AANMELDEN OP ONZE SCHOOL ?


Via het digitaal aanmeldingsysteem van de gemeente Wemmel vanaf 28 februari 2023 voor broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen, kinderen van personeelsleden en nieuwe leerlingen geboren in 2021.

Deze periode loopt af op 21 maart 2023.

Het ticket van de inschrijving ontvangen deze ouders ten laatste op 21 april 2023.De capaciteit is 24 leerlingen voor geboortejaar 2021.


De vrije inschrijvingen beginnen op dinsdag 23 mei 2023.

Beschikbare plaatsen  op onze school voor het schooljaar 2023/2024


°2021 :  24 plaatsen

°2020 :  0 plaatsen

°2019 :  0 plaatsen

°2018 :  0 plaatsen

°2017 :  0 plaatsen

°2016 :  0 plaatsen

°2015 :  0 plaatsen

°2014 :  0 plaatsen

°2013 :  0 plaatsen

°2012 :  0 plaatsen