Home


Het team

 

jongste kleuters : Annick, Bart en Katty

oudste kleuters : Heidi, Griet en Karin

kinderverzorgster : Chantal

leerjaar 1 en 2 : Paula, Veerle en Kathleen

leerjaar 3 en 4 : Marco, Nathalie en Margot

leerjaar 5 en 6 : Frank, Els en Dorien

Frans : Christel

sport : Tom

zorg : Dounia

ICT : Davy

secretariaat : Cathy

directie : Stefaan

coördinerend directie scholengroep : Ingrid

Scholengroep VZW Ignatius scholen Brussel

Ursulinenstraat 4

1000 Brussel

Onze inrichtende macht van de Mater Dei school is de VZW  Ignatius scholen Brussel.

Onze scholengemeenschap Meise - Wemmel bestaat uit :

Sinte Maartenschool Meise

Sint-Jozefsschool Wemmel

Mater Dei school Wemmel

Sinte Maartenschool 

Limbosweg 13

1860 Meise

 

Sint Jozefsschool

Kaasmarkt 38

1780 Wemmel

 

 


 MATER DEI WEMMEL 


Tropical Party op 16 maart!!

In het hartje van Wemmel schuilt een parel... Het zijn de leerlingen en leerkrachten van de Mater Dei school... Je kan ons vinden in de Zalighedenlaan 16 te 1780 Wemmel.

Schoolfeest 26 mei

  Schoolfeest Mater Dei :

Op zondag 26 mei kan iedereen komen meegenieten van ons prachtige schoolfeest voor en door de kinderen. Het thema is : "  Een kunstige tijdreis doorheen de eeuwen, van grotbewoners tot in de toekomst..."

Ouderraad

 

Onze ouderraad zet zich ten volle in voor alle kinderen maar ook voor de ouders : zo organiseert de ouderraad voor de tweede keer een schoolfuif voor de ouders. Deze keer een TROPICAL PARTY op 16 maart 2019 in de zaal van onze school. 

ONS ADRES :

Zalighedenlaan16

1780 Wemmel

02 461 39 56

0475 21 36 85

directie@materdeiwemmel.be

www.materdeiwemmel.com