Home


Het team

 

jongste kleuters : Annick, Bart en Katty

oudste kleuters : Kimberly, Griet en Karin

kinderverzorgster : Chantal, Sarah

leerjaar 1 en 2 : Paula, Veerle en Kathleen

leerjaar 3 en 4 : Marco, Nathalie en Margot

leerjaar 5 en 6 : Frank, Els en Dorien

Frans : Christel

sport : Tom

zorg : Dounia

ICT : Davy

secretariaat : Cathy

directie : Stefaan

coördinerend directie scholengroep : Ingrid

Scholengroep VZW Ignatius scholen Brussel

Ursulinenstraat 4

1000 Brussel

Onze inrichtende macht van de Mater Dei school is de VZW  Ignatius scholen Brussel.

Onze scholengemeenschap Meise - Wemmel bestaat uit :

Sinte Maartenschool Meise

Sint-Jozefsschool Wemmel

Mater Dei school Wemmel

Sinte Maartenschool 

Limbosweg 13

1860 Meise

 

Sint Jozefsschool

Kaasmarkt 38

1780 Wemmel

 

 

ONS ADRES :

Zalighedenlaan16

1780 Wemmel

02 461 39 56

0475 21 36 85

directie@materdeiwemmel.be

www.materdeiwemmel.com

 


 MATER DEI WEMMEL 


Vergeet niet de enquête van de ouderraad in te vullen op de pagina "OUDERRAAD"

In het hartje van Wemmel schuilt een parel... Het zijn de leerlingen en leerkrachten van de Mater Dei school... Je kan ons vinden in de Zalighedenlaan 16 te 1780 Wemmel.

Welkom op ons Schoolfeest 26 mei

  Schoolfeest Mater Dei :

Op zondag 26 mei kan iedereen komen meegenieten van ons prachtige schoolfeest voor en door de kinderen. Het thema is : "  Een tijdreis doorheen de eeuwen, van grotbewoners tot in de toekomst..."