Home


Het team


 

jongste kleuters : Annick, Bart en Katty

oudste kleuters : Heidi, Griet en Karin

kinderverzorgster : Chantal

leerjaar 1 en 2 : Paula, Veerle en Kathleen

leerjaar 3 en 4 : Marco, Nathalie en Margot

leerjaar 5 en 6 : Frank, Els en Dorien

Frans : Christel

sport : Tom

zorg : Dounia

ICT : Davy

secretariaat : Cathy

directie : Stefaan

coördinerend directie scholengroep : Ingrid

Scholengroep VZW Ignatius scholen Brussel


Ursulinenstraat 4


1000 Brussel


Onze inrichtende macht van de Mater Dei school is de VZW  Ignatius scholen Brussel.

Onze scholengemeenschap Meise - Wemmel bestaat uit :

Sinte Maartenschool Meise


Sint-Jozefsschool Wemmel


Mater Dei school Wemmel


Sinte Maartenschool 


Limbosweg 13


1860 Meise


 

Sint Jozefsschool


Kaasmarkt 38


1780 Wemmel


 

 


MATER DEI WEMMEL In het hartje van Wemmel schuilt een parel... Het zijn de leerlingen en leerkrachten van de Mater Dei school... Je kan ons vinden in de Zalighedenlaan 16 te 1780 Wemmel.


  Schoolfeest Mater Dei :

Op zondag 26 mei kan iedereen komen meegenieten van ons prachtige schoolfeest voor en door de kinderen. Het thema is : "  Een kunstige tijdreis doorheen de eeuwen, van grotbewoners tot in de toekomst..."


Ouderraad


 

Onze ouderraad zet zich ten volle in voor alle kinderen maar ook voor de ouders : zo organiseert de ouderraad voor de tweede keer een schoolfuif voor de ouders. Deze keer een TROPICAL PARTY op 16 maart 2019 in de zaal van onze school. 


ONS ADRES :


Zalighedenlaan16


1780 Wemmel


02 461 39 56


0475 21 36 85


directie@materdeiwemmel.be


www.materdeiwemmel.com


 

Copyright @ All Rights Reserved